Truyện Ngôn Tình

Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Chương: 91 | Full

Mật Ngọt Đầu Kim

Tác giả: Tân Di Ổ

Chương: 168 | Full

Hoa Hồng Dại

Tác giả: Úy Không

Chương: 92 | Full

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê

Chương: 155 | Full

Trở Mặt

Tác giả: Erly

Chương: 76 | Full

Bác Sĩ Kiều, Xin Đừng Manh Động

Tác giả: Chưa rõ

Chương: 57 | Full

Vì Gió Ở Nơi Ấy

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Chương: 47 | Full

Thê Tử Của Bạo Quân

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Chương: 114 | Full

Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Tác giả: Phù Hoa

Chương: 84 | Full

Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Tác giả: Thanh Âm Thiên Sứ

Chương: 70 | Full