Truyện Ngôn Tình

Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em!

Tác giả: Tôn Diệp Nhiên

Chương: 50 | Full

Ngục Tù Không Lối Thoat

Tác giả: Ngữ An

Chương: 6

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

Chương: 39 | Full

Mộng Điềm Điềm

Tác giả: Tôn Diệp Nhiên

Chương: 21 | Full

Viên Đá Giữa Lồng Ngực

Tác giả: Tôn Diệp Nhiên

Chương: 19 | Full

Ông Xã Là Bác Sĩ Đại Nhân

Tác giả: Tôn Diệp Nhiên

Chương: 16

Cánh Hoa Không Tàn, Ánh Trăng Không Tan

Tác giả: Tạp Nhã

Chương: 26

Biệt Ly

Tác giả: Tuyết Hoàng

Chương: 23 | Full

Em Là Duy Nhất

Tác giả: Le Nguyen Hien Minh

Chương: 12 | Full

A Vệ, Nàng Là Nữ Nhân Của Ta

Tác giả: Bao Han

Chương: 11