Truyện Ngôn Tình

Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?

Tác giả: Trương Bất Nhất

Lượt đọc: 57109

Chương: 81 | Full

Cẩm Đường Xuân

Tác giả: Cầu Chi Bất Đắc

Lượt đọc: 12427

Chương: 148 | Full

Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

Tác giả: Cửu Nguyệt Vi Lam

Lượt đọc: 19227

Chương: 128 | Full

Ta Có Một Toà Đạo Quan

Tác giả: Tiểu Thời Nhĩ Cá Tra Tra

Lượt đọc: 3988

Chương: 182 | Full

Biết Vị Ký

Tác giả: Tọa Chước Linh Linh Thủy

Lượt đọc: 11583

Chương: 330 | Full

Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Lượt đọc: 27112

Chương: 53 | Full

Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Tác giả: Hắc Tâm Bình Quả

Lượt đọc: 5857

Chương: 438 | Full

Khế Ước Hào Môn

Tác giả: Cận Niên

Lượt đọc: 71232

Chương: 556 | Full

Cưng Chiều - Mộ Nghĩa

Tác giả: Mộ Nghĩa

Lượt đọc: 32201

Chương: 78 | Full

Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Tác giả: Mặc Vũ Bích Ca

Lượt đọc: 9533

Chương: 517 | Full