Truyện Ngôn Tình

Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn

Lượt đọc: 4051

Chương: 382 | Full

Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Tác giả: Miêu Mao Nho

Lượt đọc: 28152

Chương: 140 | Full

Tôi Dụ Nam Chính Chạy

Tác giả: Thập Lục Nguyệt Tây Qua

Lượt đọc: 10908

Chương: 49 | Full

Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Tác giả: Thất Tát Nương Tử

Lượt đọc: 8038

Chương: 272 | Full

Thanh Cung Sủng Phi

Tác giả: Tiểu Lưu Hoa

Lượt đọc: 8507

Chương: 159 | Full

Rơi Vào Ngân Hà

Tác giả: Trương Tiểu Tố

Lượt đọc: 11277

Chương: 121 | Full

Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Tác giả: Nhất Hồ Nhiệt Thủy

Lượt đọc: 3508

Chương: 65 | Đang ra

Gặp Gỡ Mùa Đông

Tác giả: Giang La La

Lượt đọc: 8842

Chương: 28 | Full

Ương Ngạnh

Tác giả: Năm Tháng Đánh Mất

Lượt đọc: 40040

Chương: 89 | Full

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Chá Mễ Thố

Lượt đọc: 17362

Chương: 158 | Full