Truyện Ngôn Tình

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Tác giả: Giản Diệc Dung

Lượt đọc: 19330

Chương: 154 | Full

Đích Nữ Vương Phi

Tác giả: Nam Quang

Lượt đọc: 37026

Chương: 211 | Full

Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Tác giả: Ngũ Đóa Ma Cô

Lượt đọc: 16694

Chương: 167 | Full

Gả Cho Bác Sĩ Hoắc

Tác giả: Oản Ương

Lượt đọc: 72775

Chương: 67 | Full

Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Tác giả: Bạch Lộ Vị Song

Lượt đọc: 3474

Chương: 192 | Full

Trở Thành Bé Cưng Của Phản Diện Cố Chấp

Tác giả: Hội Đường

Lượt đọc: 22853

Chương: 62 | Full

Xuân Giang Hoa Nguyệt

Tác giả: Bồng Lai Khách

Lượt đọc: 8798

Chương: 171 | Full

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Tác giả: Yên Vĩ Hồ

Lượt đọc: 43959

Chương: 281 | Full

Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Tác giả: Duy Khách

Lượt đọc: 18135

Chương: 233 | Full

Anh Chỉ Muốn Em

Tác giả: Nãi Trà Thương Thử

Lượt đọc: 108449

Chương: 101 | Full