Truyện Ngôn Tình

Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên

Tác giả: Trường An Như Trú

Lượt đọc: 2245

Chương: 104 | Full

Mị Công Khanh

Tác giả: Lâm Gia Thành

Lượt đọc: 9226

Chương: 246 | Full

Nữ Phụ Công Tâm Kế

Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Lượt đọc: 4951

Chương: 111 | Full

Thứ Nữ

Tác giả: Bất Du Vịnh Tiểu Ngư

Lượt đọc: 18017

Chương: 196 | Full

Vừa Vào Hào Môn Ra Không Được

Tác giả: Hi Nguyệt Công Tử

Lượt đọc: 22239

Chương: 60 | Full

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Lượt đọc: 33492

Chương: 215 | Full

Trời Sinh Thích Em

Tác giả: Dung Vô Tiên

Lượt đọc: 31418

Chương: 93 | Full

Dưỡng Nữ Thành Phi

Tác giả: Phong Ngôn Nhiễm

Lượt đọc: 16979

Chương: 162 | Full

Yêu - Loan

Tác giả: Loan

Lượt đọc: 11428

Chương: 187 | Full