Truyện Ngôn Tình

Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải

Lượt đọc: 5068

Chương: 111 | Full

Ngọn Sóng Không Tên

Tác giả: Thời Tinh Thảo

Lượt đọc: 12947

Chương: 90 | Full

Bản Năng Yêu Thích

Tác giả: Ưng Chanh

Lượt đọc: 19345

Chương: 58 | Full

Cung Khuynh

Tác giả: Minh Dã

Lượt đọc: 2063

Chương: 123 | Full

Ông Xã Là Chiến Thần

Tác giả: Ice Tea

Lượt đọc: 24609

Chương: 842 | Full

Xướng Môn Nữ Hầu

Tác giả: Tần Giản

Lượt đọc: 15633

Chương: 248 | Full

Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta

Tác giả: Nhĩ Đông Thỏ Tử

Lượt đọc: 5189

Chương: 109 | Full

Xuyên Thư Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng

Tác giả: Trạch Lan

Lượt đọc: 7340

Chương: 158 | Full

Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài

Tác giả: Nghiêm Như Bạch

Lượt đọc: 55160

Chương: 772 | Full

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp

Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa

Lượt đọc: 15771

Chương: 88 | Full