Truyện Ngôn Tình

Khó Làm Thái Tử Phi

Tác giả: Ngự Tỉnh Phanh Hương

Lượt đọc: 5711

85 chương | Full

Hôn Trộm 55 Lần

Tác giả: Chưa rõ

Lượt đọc: 22841

62 chương | Full

Cuồng Quân Tình Nồng

Tác giả: Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ

Lượt đọc: 14931

9 chương | Full

Ân Hữu Trọng Báo

Tác giả: Quyết Tuyệt (Per)

Lượt đọc: 16196

122 chương | Full

Vào Nhầm Phòng Thượng Sai Giường

Tác giả: Hàn Trữ

Lượt đọc: 56666

11 chương | Full

Dụ Dỗ Đại Thần

Tác giả: Lâm Tịch Ẩn

Lượt đọc: 60206

79 chương | Full

1001 Đêm Tân Hôn

Tác giả: Thiên Nam Hy

Lượt đọc: 574711

520 chương | Full

Cha Nuôi Biến Thái

Tác giả: tuongveiii

Lượt đọc: 595276

15 chương | Full

Kiếm Được Con Cưới Được Vợ

Tác giả: Lục Phong Tranh

Lượt đọc: 641886

18 chương | Full

Nhận Biết Tình Yêu

Tác giả: Quy Xác Bất Quai

Lượt đọc: 587111

9 chương | Full