Xuyên Thành Nữ Phụ H Văn

Xuyên Thành Nữ Phụ H Văn

Tác giả: Zhihu

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 4 | Full

Thể loại:

Nguồn: Tháng năm rung động

Đọc Truyện

Thể loại: Xuyên sách, tình cảm, hài hước.

Văn án:

Tôi xuyên sách rồi, xuyên thành nữ phụ trắng đẹp giàu trong truyện H, vừa mở màn đã hạ dược nam chính, áo quần lộn xộn nằm trên giường với nam chính.

Nữ chính nhìn thấy thì buồn bã đau lòng, hai người bắt đầu tình tiết em chạy anh đuổi, em mọc cánh cũng khó bay. Nam chính lúc nào cũng cưỡ.ng é.p nữ chính, nếu không cưỡ.ng é.p nữ chính thì chính là đang trên đường đi cưỡ.ng é.p nữ chính.

Mà kẻ hạ dược là tôi, cuối cùng phải nhận kết cục hài cốt.

Thế nên khi nữ chính đi bắt gian thì tôi liền chạy, nhưng lại không cẩn thận bổ nhào vào người nam phụ điên cuồng.

Đọc Truyện

Thử đọc