Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Tác giả: Giang Nam Hồng Đậu

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 129 | Full

Nguồn: truyenfull

Đọc Truyện

Hệ thống đã điểm trúng Lâm Tô, biến cô thành Đại BOSS ở ba ngàn thế giới khác nhau, sở hữu bàn tay vàng khủng nhất, quyền lực một tay che trở, sau đó... đợi các nhân vật chính đến đẩy cô xuống đài.

Tới, tới đánh bại bàn tay vàng, Gi*t boss đi!

Đọc Truyện

Thử đọc