Vấn Đề Bản Quyền

Tất cả nội dung trên website ThichTruyen đều được thành viên và cộng tác viên sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet, ThichTruyen.VN không chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền đối với các nội dung này.

ThichTruyen.VN là một website đọc truyện miễn phí nhưng luôn ý thức rõ ràng về việc tôn trọng bản quyền của các tác giả, tác phẩm, các sản phẩm trí tuệ,... vì vậy, nếu bạn cho rằng website đang đăng tải một tác phẩm vi phạm bản quyền vui lòng liên hệ theo địa chỉ email Dragonz1988@gmail.com kèm theo những tài liệu liên quan. Sau khi xác thực, ThichTruyen sẽ gỡ tác phẩm trong thời gian tối đa là 3 ngày (thường sẽ chỉ trong vài tiếng).

CHÚ Ý: Một số tác phẩm đăng tải trên website thường sẽ không được đầy đủ và hoàn chỉnh nên nếu có điều kiện các bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ tác giả.

Rất mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện này.