Tổng Tài Bức Hôn: Ngạo Khê Khó Thuần Phục

Tổng Tài Bức Hôn: Ngạo Khê Khó Thuần Phục

Tác giả: Yến Ngữ Yên Nhiên

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 70 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Đôi: Lâm Lập Phong và Hạ Tử Tinh

Nam: vị tổng tài giỏi giang, đẹp trai, anh tuấn (dĩ nhiên)

Nữ: là siêu mẫu mỹ lệ động lòng người

Trời sinh một cặp??!! Kết hôn sống hạnh phúc là lẽ dĩ nhiên?

Không, không phải kết hôn mà là bị bức hôn mới đúng!

…Ồ!Sao tiểu nữ nhân này khó thuần phục đến thế? Muốn thoát khỏi tay ta ư?…Hãy đợi đấy!

Vậy rút cục mèo nào cắn mỉu nào?

Ai sẽ là người bị thuần phục đây?

Đọc Truyện

Thử đọc