Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đông Bôn Tây Cố

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 76 | Full

Đọc Truyện

Nguồn convert: Vespertine

Editor: Kiera

Chuyển ngữ: rainyvi

Văn án:

Năm đó, cô và anh gặp thoáng qua.

Năm đó, cô trở thành bạn gái anh.

Năm đó, cô và anh sống xa nhau.

Năm đó, cô và anh giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.

Năm đó, cô và anh lãng quên nhau nhưng cũng là một hạnh phúc.

Năm đó, cô và anh chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão [1] . . . . .

Người có gặp, hoặc không gặp tôi, tôi vẫn ở nơi này, không buồn không vui.

Người có nhớ, hoặc không nhớ tôi, tình cảm vẫn ở đó, không đến cũng không đi

Người có yêu, hoặc không yêu tôi, yêu thương vẫn ở đó, không tăng thêm cũng không bớt đi.

Người theo, hoặc không theo tôi, thì tay tôi vẫn ở trong tay người, không muốn cách xa.

Hãy tựa vào vòng tay tôi, hoặc, hãy để cho tôi vào trái tim của người, lặng lẽ yêu thương nhau dù cho buồn hay vui.

1] Đây là 2 câu trích trong Kích Cổ – Bội Phong – Kinh Thi có nghĩa là “Cùng người nguyện ước, nắm tay cả đời, bên nhau đến già.”

Nhân vật chính: Cố Mặc Hàm, Tần Vũ Dương

Nhân vật phụ: Trình Húc, Triệu Tịch Vũ, Lãnh Thanh Thu,

Những nhân vật khác: Thạch Lỗi, Hà Văn Hiên, Lý Thanh Viễn, Mạc Sính Dã, Doãn Đông Tuân.

Đọc Truyện

Thử đọc