Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 102 | Full

Nguồn: chaomotngaynang.wordpress.com, wattpad.com/user/chaomotngaynang

Đọc Truyện

Editor: Chào Một Ngày Nắng
Beta: Nguyệt Vi Yên + Vũ Ngư Nhi
Bìa: Jas
Converter: gachuaonl@tangthuvien

Sống trong chốn cung cấm ai mà không muốn được hoàng thượng sủng ái yêu thương vậy mà chỉ có duy nhất một mình hoàng hậu là ngược lại.

Nhưng nàng càng không muốn hoàng thương yêu thương thì hoàng thượng lại càng cưng chiều nàng.

(không muốn làm hoàng hậu x càng muốn nàng làm hoàng hậu của hoàng đế)

Điền văn, nam chính có bệnh xà tinh, hậu cung chỉ có một chủ nhân.

Bệnh xà tinh = Bệnh thần kinh (xà tinh và thần kinh đồng âm với nhau)

-Nguồn: Ổ Sâu Gạo-

Đọc Truyện

Thử đọc