thích truyện

Đấu Phá Hậu Cung

Tác giả: Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 25 | Full

Đọc Truyện

dau-pha-hau-cung


Truyện ngôn tình cung đấu Đấu Phá Hậu Cung là một trong những truyện ngôn tình sắc rất hay các bạn nên đọc.

Kiếp trước, nàng bị vị hôn phu mình hết lòng yêu thương phản bội, chính tay giết nàng cùng cốt nhục.

Kiếp này, nàng muốn một bước lên mây, nhìn hắn cúi đầu xưng thần, giết hết tất cả những kẻ đã hại mình khi xưa.

Hậu cung nguy hiểm thì thế nào? Nàng sẽ từng bước từng bước đạp bằng hậu cung, đi lên giường rồng.

Hoàng thượng, người muốn đấu trí, vậy thần thiếp xin theo, chúng ta ban ngày đấu, buổi tối cũng đấu.

PS: Tiết lộ của tác giả: Đây là một câu chuyện hài có, bi có, âm mưu có, tình cảm có. Tôn chỉ là ngược nam phụ căn bã, loại bỏ nữ phụ.


【 Phẩm cấp trong hậu cung 】
Chính nhất phẩm: Quý phi, Thục phi, Hiền phi, Đức Phi
Tòng nhất phẩm: Phu Nhân
Chính nhị phẩm:Phi
Tòng nhị phẩm: Chiêu Nghi, Chiêu viện, Chiêu dung, Thục Nghi, Thục Viện, Thục Dung, Tu nghi, Tu Viện, Tu Dung
Chính tam phẩm: Quý tần
Tòng tam phẩm: Tiệp dư
Chính Tứ Phẩm: Dung Hoa
Tòng Tứ Phẩm: Uyển Nghi, Phương Nghi, Phân Nghi, Đức Nghi, Thuận Nghi
Chính ngũ phẩm: Tần
Tòng Ngũ Phẩm: Tiểu Nghi, Tiểu Viện, Lương Viện, Lương Đễ
Chính Lục Phẩm: Quý Nhân
Tòng Lục Phẩm: Tài Tử, Mỹ Nhân
Chính thất phẩm: Thường Tại, Nương Tử
Tòng Thất Phẩm: Tuyển Thị
Chính Bát Phẩm: Thải Nữ
Tòng Bát Phẩm: Thải Y

Đọc Truyện

Thử đọc