Đan Nữ

Đan Nữ

Tác giả: Cống Trà

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 31 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Nhậm Thái Hậu thấy Trần Thủy Hà cúi đầu xuống, giống như ngượng ngùng, liền lại nói: "Hai đứa chúng nó từ nhỏ thanh tu ở đạo quán, làm việc thường không quá coi trọng phép tắc, ngươi lại lớn lên ở Tiêu gia, nay đến bên hầu hạ, chỗ nào cần sửa thì cứ nhắc nhở, nhưng nếu là chuyện nhỏ, thì thôi coi như không phát hiện, cũng không cần để ở trong lòng."

Trần Thủy Hà cũng hiểu, Nhậm Thái Hậu là Thái Hậu nương nương tôn quý, chịu nói chuyện như vậy với nàng, cũng là cho nàng mặt mũi, cũng là cho Tiêu gia mặt mũi,vì vậy hành lễ nói: "Tạ Thái Hậu nương nương chỉ bảo!"

Lúc này có người báo Huyền Dương Tử cùng Đan Nữ đến, Trần Thủy Hà liền lùi về phía sau Nhậm Thái Hậu, lẳng lặng đứng đó .

Nhậm Thái Hậu thấy mành mở ra, Huyền Dương Tử bước vào, Hoài Nhạn đỡ Đan Nữ đi sau, nàng vừa nhìn, liền kinh ngạc hỏi: "Hai đứa uống R*ợ*u hả? Sao đứa nào mặt cũng đỏ bừng thế này."

Đọc Truyện

Thử đọc