Con Mồi Của Trại Vương

Con Mồi Của Trại Vương

Tác giả: Nguyên Viện

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 8 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

VĂN ÁN:

Chậc,tuy rằng hắn từ trong tay ςướק cứu nàng,làm cho nàng thực cảm động!

Nhưng là cũng không nên “ăn” miệng của nàng miệng đi?

Nếu hắn đói bụng,nàng có thể mua này nọ cho hắn ăn a!

Bất quá hắn thật là người tốt nha!

Không những nguyện ý mang nàng về nhà,còn nói muốn cấp nàng “khoái hoạt”……

Ách, “nhà” của hắn rất kỳ quái a!

Hơn nữa mọi người đều gọi hắn “lão đại”?

Hậu,nguyên lai hắn dĩ nhiên là cái đầu đầu sơn trại

Hơn nữa hắn nói “khoái hoạt” cũng cùng nàng nghĩ không giống nhau

Làm cho nàng cảm thấy hảo thẹn thùng,lại đau quá đau quá……

Ai,thích một người có phải hay không sẽ “đau” một chút?

Nếu không vì sao khi nàng nghe thấy hắn đã có vị hôn thê

Tâm cũng cảm thấy đau quá đau quá……

Đọc Truyện

Thử đọc