12 Độ Ngọt

12 Độ Ngọt

Tác giả: Bản Lật Tử

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 73 | Full

Đọc Truyện

Edit: Ngáo Ngơ

Bìa: Chuc

Tình yêu trong câu chuyện này được ví von như mức độ đo lường của R*ợ*u vang.

Mà ký hiệu IBU là đơn vị được các nhà ủ R*ợ*u trên thế giới dùng để đo độ khổ, người ta có thể cảm nhận được độ khổ từ 12 IBU trở lên.

Mà Chân Điềm lại là đơn vị đo độ ngọt của Trần Túy.

Độ ngọt thứ 12, vừa vặn làm cho người ta say.

- --

Một câu: R*ợ*u là khổ, nhưng em là ngọt.

Nữ chính làm nghề sản xuất bia, nam chính là người làm truyền thông.

Đọc Truyện

Thử đọc