thích truyện

Yến Thập Tam

Tác giả: Cổ Long

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 47 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Yến Thập Tam

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Website: WWW.ThichTruyen.VN

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Nằm trong tay ta đây chính là lợi khí giết người.

Yến Thập Tam :

- Ta biết nàng có thể dùng nó giết người nhưng bản thân nó cũng chỉ là cành cây khô thôi.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Chỉ cần giết được người, cây khô và thanh kiếm có khác gì?

Yến Thập Tam :

- Có.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Ngươi nói.

Yến Thập Tam :

- Nó có thể giết người nhưng nó chưa từng giết người, thanh kiếm của ta lại khác.

Hắn nhẹ nhàng vuốt thanh kiếm :

- Thanh kiếm này đã theo ta mười chín năm, đã có sáu mươi ba người chết dưới thanh kiếm này.

Đọc Truyện

Thử đọc