thích truyện

Xuân Thu Bút

Tác giả: Cổ Long

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 28 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Xuân Thu 乃út

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Sở Tiêu Phong vội cảnh giác nghiêm sắc mặt, khôi phục bình thường chận lời :

- Vãn bối thường vẫn đến đây nói chuyện rất hợp với Lục lão, đột nhiên không thấy lão nhân gia đâu nữa, quả thật nội tâm lấy làm buồn bã.

Vương tổng quản mỉm cười :

- Lão Lục rất ít khi chuyện trò với ai, xem ra nhân duyên của công tử thật hay lắm.

Sở Tiêu Phong cũng mỉm cười :

- Tổng quản, di thể của Lục lão nhân gia mai táng ở nơi nào?

- Sao? Công tử cũng muốn đến lễ trước mộ phần sao?

- Lục lão nhân gia rất giỏi tính ngựa, đã dạy vãn bối không ít trí thức về loài ngựa, nào ngờ đột nhiên lão lìa trần, vãn bối muốn tới mộ phần tế lễ một phen để biểu lộ lòng thương tiếc.

Đọc Truyện

Thử đọc