thích truyện

Vô Ảnh Thần Chiêu

Tác giả: Vô Danh

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 35 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Vô Ảnh Thần Chiêu

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Chàng khôn khéo nói :

- Thưa tiền bối! Tại hạ đã có sư phụ rồi. Vả lại tại hạ vốn chưa biết tiền bối là ai, môn phái nào, chánh hay tà... Nếu khinh suất mà bái sư, không hợp với bản ý, có phải là ân hận một đời chăng? Và tại hạ cũng đã đấu qua với vị cô nương áo trắng rồi. Tại hạ đấu không lại...

Lão nương nhướng mắt nói :

- Đấu không lại à? Ngươi đấu không lại Như Tuyết làm sao tự chủ được bản thân? Ta là Cốc chủ của môn phái Quỷ Vô Môn Quan.

Lã Tuyết Cừu chết lặng. Quỷ Vô Môn Quan là một quái phái, bị giang hồ lên án. Chính song thân chàng bị người ta vu là liên hệ với Quỷ Vô Môn Quan, nhưng đó là chuyện của ngoài hai mươi năm trước.

Đọc Truyện

Thử đọc