thích truyện

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quan Đông

Tác giả: Vô Danh

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 25 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quan Đông

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Lãnh Huyết lập tức suy nghĩ, y quên rằng búa của Mạnh Hàng Lôi chẳng những dễ công mà còn dễ thủ, búa dính liền thân như tấm khiên lớn; búa rời thân thì chém tới mãnh liệt, vô cùng giảo hoạt. Bản thân y muốn thắng thì phải xuất kiếm thật nhanh.

Mạnh Hàng Lôi cũng đang phản tỉnh. Hắn ban đầu quá xem thường khoái kiếm của Lãnh Huyết, tuyệt không nghĩ thanh kiếm mỏng manh của Lãnh Huyết có thể ẩn chứa sức lực đáng sợ như vậy, nên hiệp thứ nhất hắn thất bại. Hắn e ngại kiếm pháp quỷ dị mau lẹ của Lãnh Huyết; nhưng cần hắn thủ không công, cũng sẽ không thất bại.

Đọc Truyện

Thử đọc