thích truyện

Tiên Hạc Thần Kim

Tác giả: Lý Liên Chi

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 117 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Tiên Hạc Thần Kim

Tác giả: Lý Liên Chi

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Ngọc Long chân nhân thấy khuyên giải không được, liền đứng ra thách các phái giao đấu với ông ta. Năm phái võ đang tranh hùng thắng phụ, bị Ngọc Long chân nhân đến thách thức như thế, họ cho rằng Ngọc Long chân nhân đã khinh rẻ môn phái họ, nên họ họp nhau đánh với Ngọc Long chân nhân.

Ôi! Vì danh dự mà cuộc trận đấu vô cùng ác liệt. Ngọc Long chân nhân chỉ dùng hai bàn tay không mà địch cả các tay cao thủ trong năm phái.

Qua năm trăm hiệp, chân nhân đã đánh bại cả năm phái, và được mọi người tôn là “Thiên hạ võ công đệ nhất”.

Các phái bị thảm bại, không ai còn nghĩ đến việc tranh giành ngôi thứ nữa, vì vậy cuộc hội kiến nơi Thiếu Thất sơn nửa chừng bỏ dở”.

Đọc Truyện

Thử đọc