thích truyện

Tam Ma Thám Trảo

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 30 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Tam Ma Thám Trảo

Tác giả: Liễu Tàng Dương

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Website: WWW.ThichTruyen.VN

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

- Tất cả đã cháy. Cuối cùng vì không muốn đến lượt thân pho tượng cũng bị thiêu hủy, muội đành mạo hiểm dùng thần công hộ thể, xông vào lửa đỏ và ôm theo pho tượng cùng chạy.

- Bọn sát nhân phóng hỏa không phát hiện ra muội sao?

- Đại sư ca quá đề cao họ. Vì không những họ vô khả phát hiện muội chỉ là một sư thái giả mạo mà ngay khi họ phóng hỏa xong, thật lạ, bỗng có một đại cao thủ khác xuất hiện và lần lượt kết liễu hầu như toàn bộ lũ hung đồ phóng hỏa.

- Đại cao thủ nào vậy?

- Muội không nhìn rõ chân diện, phần do muội đang vội cứu pho tượng quý vô giá này, phần thì vì thân thủ của nhân vật ấy quả cao minh, thoạt ẩn thoạt hiện và hạ thủ cơ hồ không gây thành bất kỳ tiếng động nào.

Đọc Truyện

Thử đọc