thích truyện

Sát Sở

Tác giả: Vô Danh

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 29 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Sát Sở

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Gã có thể tránh, có thể né, có thể lùi lại, song thứ hỏa khí do Phích Lịch đường chế tạo này một khi đã nổ sẽ khó mà tránh khỏi tử thương. Chính bản thân gã cũng không thể khống chế được.

Đúng vào lúc này, một người lăng không bổ tới. Song cước liên hoàn đá ra, khiến hai trái Lôi Công đạn bay ra ngoài xa bảy tám trượng mới nổ, tạo nên hai cột đất bùn, lá cây bay tứ tán.

Nhưng không ai bị thương.

Bạch y thư sinh cũng thoáng giật mình. Một khi Lôi Công đạn phát xuất, chỉ cần tiếp xúc bất cứ thứ gì đều sẽ nổ ngay. Người này lại có thể kịp thời đá bay hai trái hỏa khí, vận dụng xảo lực khéo léo không làm cho Lôi Công đạn nổ ngay, lại có thể đá bay ra xa như vậy. Loại cước pháp này, trong thiên hạ cũng không quá ba người...

Đọc Truyện

Thử đọc