thích truyện

Quyền Đầu

Tác giả: Cổ Long

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 14 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Quyền Đầu

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Website: WWW.ThichTruyen.VN

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Đêm còn chưa khuya lắm. Người này ra dáng văn nhã bước lại, tới trước tảng đá, xếp cây quạt lại, rồi chào rạp xuống đất.

Sáu người sau lưng cũng theo y chào rạp xuống.

Nhiều lễ mạo vào người ta không trách móc mình, người ta đã cung kính với mình như vậy, mình cũng chẳng lẽ nào đi đấm cho y một cái.

Lão Bì là người đầu tiên nhảy ra trước mặt cười vả lả nói :

- Mọi người chưa quen biết nhau, các hạ làm gì mà đa lễ thế?

Gã nho sĩ mặc áo trắng đội mũ cao ấy mỉm cười nói :

- Bèo nước gặp nhau, cũng là có duyên, hận không có rượu khoản đãi quý khách, không tận được tình hữu nghị của chúng tôi.

Đọc Truyện

Thử đọc