thích truyện

Quỷ Kiếm Vương

Tác giả: Trần Thanh Vân

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 37 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Quỷ Kiếm Vương

Tác giả: Trần Thanh Vân

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Website: WWW.ThichTruyen.VN

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Chợt có tiếng động khẽ ở gian nhà phía trong. Gã liền đứng phắt dậy lách mình như ánh chớp lọt vào gian nhà phía trong. Nhưng mắt gã càng kinh ngạc đến độ khủng kђเếק, rồi ôm chầm lấy một ông lão râu tóc trắng phếu, đã bị nhuộm máu đào hoen ố.

Gã gầm thét kêu lên :

- Thúc phụ! Thúc phụ!...

Nhưng chợt gã bật dậy đưa tay xem mạch ông lão rồi tự bảo :

- Thúc phụ chưa ૮ɦếƭ!

Lập tức gã đặt tay vào hai huyệt “Linh Đài” và “Đan Điền” từ từ truyền nguyên lực sang cho lão già. Ông lão từ từ mở nhẹ đôi mắt rồi nhắm lại. Một lát sau lão ta mở ra và hỏi :

Đọc Truyện

Thử đọc