thích truyện

Phụng Vũ Cửu Thiên

Tác giả: Cổ Long

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 21 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Phụng Vũ Cửu Thiên

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Website: WWW.ThichTruyen.VN

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Lục Tiểu Phụng nằm sóng soài ra mặt đất, nằm ì ra luôn ở đó chẳng thèm dậy, muốn giết một người như vậy, xem ra cũng không phải là chuyện khó, Ngưu Nhục Nhang lại bỏ ra một vạn lượng, không biết có phải là vì tiền bạc của cô nhiều quá, hay là ở đây muốn g/i/ế/tn.g.ư.ời phải trả bằng bao nhiêu đó tiền.

Tùy tiện g/i/ế/tn.g.ư.ời là được một vạn lượng, Lục Tiểu Phụng cứ nghĩ sẽ có nhiều người lại giành giựt động thủ.

Nào ngờ mọi người chẳng ai có phản ứng gì.

Sa Mạn lạnh lùng nói :

- Ngươi muốn g/i/ế/tn.g.ư.ời, tại sao không tự mình lại làm? Không lẽ ngươi chưa g/i/ế/tn.g.ư.ời lần nào?

Đọc Truyện

Thử đọc