thích truyện

Phi Hồ Ngoại Truyện

Tác giả: Kim Dung

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 84 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Phi Hồ Ngoại Truyện

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Website: WWW.ThichTruyen.VN

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Bây giờ y biết mục đích của họ là đoạt thanh đao này , lòng y bình thản trở lại , biến thành kẻ bàng quan .

Thanh bảo đao ấy rút ra khỏi vỏ . Ðiền Hầu huynh , chủ quán , cước phu , xa phu và tên thợ hàn đều xúm lại .

Miêu Nhân Phượng biết cả năm người cùng muốn cướp thanh đao nhưng tên nọ e đè tên kia bản lãnh ghê gớm hơn nên chưa ai dám hạ thủ , không thì Nam Nhân Thông chẳng đủ sức trói gà làm gì giữ được bảo đao cho đến bây giờ ?

Nam Nhân Thông căm hận tên thợ hàn thốt ra những lời khinh bạc , lăm lẽ muốn tỷ thí song thấy thanh đao của gã cũng sắc bén phi thường , nếu lâm vào tình trạng lưỡng bại câu thương há chẳng tổn hại đến vật chí bảo ?

Đọc Truyện

Thử đọc