thích truyện

Nhất Tuyệt Bộ

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 29 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Nhất Tuyệt Bộ

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Chợt Tiểu Hồng phát hiện như vừa thoáng xảy ra một sự nhích động.

Những tán cây xơ xác, vì hỏa dược, dĩ nhiên vẫn còn một ít lá cây đang xao động khi bắt gặp một luồng gió mơn man thổi.

Tuy nhiên, đấy không phải là thứ xao động Tiểu Hồng vừa tình cờ phát hiện.

Dù vậy, nhờ chú tâm và can trọng nhìn thêm một lúc nữa Tiểu Hồng mới nhìn thêm một lúc nữa Tiểu Hồng mới minh bạch điều đã gây thành sự nhích động.

Và Tiểu Hồng giật mình, tự ngẫm nghĩ để cân nhắc lợi hại, cuối cùng quyết định đi đến vật vẫn luôn xuất hiện sự nhích động.

Đấy là một con chim ưng, to thật to, với thân hình của nó nhất định to không hề kém so với vóc dáng của Tiểu Hồng bây giờ.

Tiểu Hồng không ngần ngại, đi vòng qua thân hình to thành đống lù lù của con chim ưng để nhìn vào mắt nó.

Đọc Truyện

Thử đọc