thích truyện

Ngũ Phụng Triều Long

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 32 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Ngũ Phụng Triều Long

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Một con ngựa bình thường chỉ đáng năm bảy lạng bạc, nhiều chăng cũng chỉ tới hai ba chục, một trăm lạng là cùng, thế mà con ngựa này đòi tới tám trăm lạng, ai mà không kinh?

Nhưng vì con ngựa quá đẹp nên ai cũng vây lấy nhìn, mặc dù biết rằng mình không mua nổi.

Trần Vân Phụng từ nhỏ đã rất sành ngựa, ghé tai Thiên Long nói :

- Ðây là loại thiên lý mã là ngựa nòi rất nổi tiếng ở Thiên Sơn đấy!

Thiên Long tuy cũng biết cưỡi ngựa từ hồi bảy tám tuổi nhưng không rành lắm, chỉ biết gật đầu.

Trần Vân Phụng xem một lúc lại nói :

- Con ngựa này rất tốt nhưng chưa được thuần lắm.

Đọc Truyện

Thử đọc