thích truyện

Ma Ảnh Kiếm

Tác giả: Vô Danh

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 52 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Ma Ảnh Kiếm

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Website: WWW.ThichTruyen.VN

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Chẳng cần nói thêm tiếng nào nữa, Đổng Chư nắm tay Đổng Tiếu hối hả quay bước bỏ đi một mạch rời Bách Hoa Lâu. Đổng Tiếu đi bên cạnh Đổng Chư, mặt chằm vằm không thèm nói tiếng nào.

Đổng Chư dừng bước nhìn Đổng Tiếu:

- Ngươi sao vậy?

Đổng Tiếu giả lả nói:

- Con có sao đâu ... Sao thúc phụ không giao Bách Hoa Lâu cho con. Đổng Tiếu làm chủ Bách Hoa Lâu cũng được vậy.

- Giao Bách Hoa Lâu cho ngươi à?

Đọc Truyện

Thử đọc