thích truyện

Lã Mai Nương

Tác giả: Vô Danh

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 35 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Lã Mai Nương

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Website: WWW.ThichTruyen.VN

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Đến khi Cam Trường Mâu độc chiếm Cao sơn, thế thiên hành đạo, cứu độ dân lành danh tiếng lẫy lừng, dân chúng bèn kéo cả tới khu ấy ơn nhờ che chở, lạc nghiệp an cư.

Trương Mâu còn bắn tin cho bọn đạo tặc Đông Sơn biết rằng nếu xâm phạm tới khu vực bên Cao sơn thì sẽ tức khắc bị chặn đánh không còn manh giáp mang về.

Độc Nhãn Long Tăng Ân tức lắm nhưng không dám hành động, chỉ vì y biết thành tích giang hồ và võ thuật cao siêu của họ Cam.

Cướp bóc mãi các vùng quen thuộc nghèo khó, thâu nạp chẳng được bao nhiêu, không đủ nuôi số lâu la ngày một đông trên sơn trại, Tăng Đạo bàn với Tăng Ân đánh khu Liệt Thành trại nổi tiếng giàu có, của lắm thóc nhiều, trâu bò gia súc có tới hàng ngàn con.

Đọc Truyện

Thử đọc