thích truyện

Kinh Diễm Nhất Thương

Tác giả: Ôn Thụy An

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 86 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Kinh Diễm Nhất Thương

Tác giả: Ôn Thụy An

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Quả nhiên, không lâu sau đã có tin Phó Tông Thư bị ám sát.

Thiết Thủ lại xin chỉ thị của Gia Cát:

- Chúng ta nên phối hợp với Vương Tiểu Thạch như thế nào?

- Sử dụng lực lượng trong tối, giúp hắn có thể bình an chạy ra khỏi kinh thành rồi nói sau.

Gia Cát tiên sinh đáp:

- Phó tướng bị ám sát, toàn thành sôi sục, trong triều nhất định sẽ có lời đồn chuyện này là do Thái Kinh gây nên. Thái đảng chắc chắn sẽ tìm cách giảm đau chữa thương, chiêu binh mãi mã, bố trí sát cục lần nữa. Các cháu có ý kiến gì về chuyện này không?

Đọc Truyện

Thử đọc