thích truyện

Kim Giáp Môn

Tác giả: Ưu Đàm Hoa

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 25 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Kim Giáp Môn

Tác giả: Ưu Đàm Hoa

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Chàng rú lên báo hiệu cho thuộc hạ Thanh Long môn rồi vung đao lướt ra. Chàng quyết chiếm tiên cơ nên vận đủ mười hai thành công lục đánh chiêu thứ mười bảy trong pho Thanh Long đao pháp, Thanh Long Thế Phát. Đao quang lồng lộng, xoáy tít như cuồng phong, đảo lộn trên đầu mấy lão áo xanh.

Năm thanh trường kiếm vung lên chia nhau đỡ đòn và tấn công hai sườn cửa Tử Siêu. Bọn này công lực thâm hậu, phối hợp nhịp nhàng nên thoát chết. Nhưng mắt và vai bị Bạch Long đao rạch nát, máu tuôn xối xả. Họ kinh hoảng đứng vào phương vị, lập thành kiếm trận, vây chặt đối phương. Năm lão liên thủ chặt chẽ, kẻ trước người sau công vào yếu huyệt khiến Tử Siêu không phát huy được đao pháp của mình. Chàng có thể giết một hai đối thủ nhưng không tránh được lưỡi kiếm của bọn còn lại.

Mặt trận của anh em Vô Ảnh đàn thì khá hơn. Đao pháp và độc châm của họ đã sát hại hơn nửa số võ sĩ hắc y. Cuồng Sinh và Kỳ Lan ngồi yên trong quán theo dõi cục diên. Lão bảo nàng :

- Năm gã này lã Quân Sơn ngũ sát. Kiếm trận của bọn chúng rất lợi hại. Lan nhi chuẩn bị hỗ trợ cho Tử Siêu.

Đọc Truyện

Thử đọc