thích truyện

Bách Bộ Ma Ảnh

Tác giả: Vô Danh

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 51 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Bách Bộ Ma Ảnh

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Website: WWW.ThichTruyen.VN

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Ngồi bên cạnh chiếc bàn bằng danh mộc, là Tống Thừa Ân với vẻ mặt trầm tư và lạnh lùng. Thiếu niên giả lả cười rồi bước đến bàn. Y từ tốn nói :

- Tôn huynh hẳn đã có chỗ rồi... thảo xá của tiểu đệ chỉ dùng riêng cho tiểu đệ tá túc qua đêm, chẳng có lấy vật dụng quí giá gì, và cũng chẳng có những sinh hoạt gì cần thiết để tôn huynh tá túc.

Ngạn Kim Tiêu vừa nói vừa ve cằm. Chàng nói tiếp :

- Ở thảo xá của Ngạn Tiêu đệ chắc chắn không phù hợp với tôn huynh. Tôn huynh hãy đến khách điếm mà nghỉ ngơi. Trong khách điếm ở Dương Châu này có đủ mọi vật dụng cần thiết để Tôn huynh dụng. Không chỉ có vật dụng cần thiết cho Tôn huynh lưu ngụ còn cả những trang giai nhân hầu hạ Tôn huynh.

Đọc Truyện

Thử đọc