thích truyện

Ân Cừu Ký

Tác giả: Giả Cổ Long

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 50 | Full

Thể loại:

Đọc TruyệnTên truyện: Ân Cừu Ký

Tác giả: Giả Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Website: WWW.ThichTruyen.VN

Nguồn: Sưu tầm


Giới thiệu:

- Hoa Lan sứ giả biết Du Môn và Bạch Hoa Lan liên hệ với nhau như thế nào rồi, chẳng lẽ Bạch Hoa Lan cô cô không tin Du Môn nữa sao?

- Tất nhiên là tin, nhưng không thể không cẩn trọng.

Thế Lãm bình thản phủi một chiếc đôn ngồi gác chân chữ ngũ :

- Ái cha, thật là rắc rối. Một bên là Truy Hình Tướng chẳng biết diện mạo ra sao, một đàng là Bạch Hoa Lan với trăm nghìn sứ giả, chẳng biết đâu là thật, đâu là giả.

Đọc Truyện

Thử đọc