Truyện HOT

Cục Cưng Có Chiêu

Tác giả: Vi Lan Tử Mặc

Lượt đọc: 62328

Chương: 126 | Đang ra

Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Lượt đọc: 33925

Chương: 214 | Full

Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Tác giả: Muội Chỉ Ái Cật Nhục

Lượt đọc: 31372

Chương: 423 | Full

Trân Quý Em Như Mạng

Tác giả: Trương Tiểu Tố

Lượt đọc: 43827

Chương: 92 | Full

Trường Phong Độ

Tác giả: Mặc Thư Bạch

Lượt đọc: 36434

Chương: 177 | Full

Vật Trong Tay

Tác giả: Bối Hân

Lượt đọc: 169121

Chương: 99 | Đang ra

Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Tác giả: Công Tử Văn Tranh

Lượt đọc: 232095

Chương: 88 | Full

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Tác giả: Ân Tầm

Lượt đọc: 116375

Chương: 538 | Full

Người Vợ Nô Lệ

Tác giả: BooMew

Lượt đọc: 342025

Chương: 138 | Đang ra

Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Tác giả: Diệp Phi Dạ

Lượt đọc: 195044

Chương: 407 | Full