Sắc Hiện Đại

Ai Mới Là Người Yêu Em

Tác giả: Diễm My (Hoàng Anh)

Lượt đọc: 46709

Chương: 35 | Full

Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Tác giả: Hắc Tâm Bình Quả

Lượt đọc: 5216

Chương: 438 | Full

Huyết Sắc

Tác giả: Thảo Phạm

Lượt đọc: 152091

Chương: 31 | Full

Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha

Tác giả: Yên Đan (Amber)

Lượt đọc: 313937

Chương: 87 | Full

Nhắm Mắt, Chạm Môi Anh

Tác giả: Yên Đan (Amber)

Lượt đọc: 62739

Chương: 50 | Đang ra

Lấy Chồng Bạc Tỷ

Tác giả: Mộc Thất Thất

Lượt đọc: 1992261

Chương: 999 | Full

Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Tác giả: Dan Lee Gun

Lượt đọc: 131852

Chương: 112 | Full

Đem Em Nhai Nuốt

Tác giả: Tử Dục

Lượt đọc: 159728

Chương: 18 | Full

Hôn Nhân Sai Lầm

Tác giả: Khuyết Danh

Lượt đọc: 156574

Chương: 50 | Full

Tùy Tình Sở Dục

Tác giả: Tang Giới

Lượt đọc: 171394

Chương: 56 | Full