Hài Hước

Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Tác giả: Thì Nhĩ

Lượt đọc: 111790

Chương: 49 | Full

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Tác giả: Mặc Linh

Lượt đọc: 222956

Chương: 2.095 | Đang ra

Bản Hòa Tấu Hôn Nhân

Tác giả: Bản Lật Tử

Lượt đọc: 142977

Chương: 76 | Full

Sắc Đẹp Thay Cơm

Tác giả: Thời Nhĩ

Lượt đọc: 120902

Chương: 50 | Full

Ông Xã Phải Được Dỗ Dành

Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải

Lượt đọc: 329343

Chương: 67 | Full

Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Lượt đọc: 60778

Chương: 82 | Full

Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Lượt đọc: 400733

Chương: 103 | Full

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

Lượt đọc: 157703

Chương: 102 | Full

Nắm Tay Người, Kéo Người Đi

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh

Lượt đọc: 203412

Chương: 85 | Full

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!

Tác giả: Sữa Chua Be Be

Lượt đọc: 170530

Chương: 54 | Full