Hài Hước

Hãy Gọi Chú Bằng Anh

Tác giả: Yên Đan (Amber)

Lượt đọc: 1096744

Chương: 42 | Full

Dẫn Lối Vào Tim Em

Tác giả: Hoa Sen Trắng

Lượt đọc: 264492

Chương: 100 | Full

Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Tác giả: Tô Tiếu

Lượt đọc: 25482

Chương: 41 | Full

Vợ Tôi Là Siêu Sát Thủ

Tác giả: Kim Ngọc

Lượt đọc: 270685

Chương: 108 | Full

Thành Trì Của Tôi

Tác giả: Quân Ước

Lượt đọc: 27618

Chương: 85 | Full

Nhẹ Nhàng Câu Dẫn

Tác giả: Nhược Mộng

Lượt đọc: 92635

Chương: 87 | Full

Hẹn Ước Mười Năm

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Lượt đọc: 39922

Chương: 64 | Full

Hết Giận Thì Yêu Thôi

Tác giả: Vân Jibi

Lượt đọc: 9982

Chương: 41 | Full

Bản Hợp Đồng Tình Yêu

Tác giả: Nuu_Naa

Lượt đọc: 104654

Chương: 31 | Full