Hài Hước

Em Ngu Ngốc Lắm Đúng Không

Tác giả: Hirosina Anna

Lượt đọc: 79266

Chương: 47 | Đang ra

Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Tác giả: Mặc Vũ Bích Ca

Lượt đọc: 21601

Chương: 517 | Full

Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Tác giả: Mã Hộ Tử Quân

Lượt đọc: 3325

Chương: 88 | Full

Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Tác giả: Nhất Hồ Nhiệt Thủy

Lượt đọc: 4974

Chương: 65 | Đang ra

Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa

Lượt đọc: 13712

Chương: 122 | Full

Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Tác giả: Thời Tam Thập

Lượt đọc: 25101

Chương: 117 | Full

Kiêu Tế

Tác giả: Qủa Mộc Tử

Lượt đọc: 19774

Chương: 143 | Full

Xuyên Thư Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng

Tác giả: Trạch Lan

Lượt đọc: 12421

Chương: 158 | Full

Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào

Tác giả: Dạ Tử Tân

Lượt đọc: 60068

Chương: 84 | Full