Nguyễn Ngọc Thanh Trúc

Tổng hợp truyện của tác giả Nguyễn Ngọc Thanh Trúc đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Kiếp Này Ta Lỡ Hẹn

Lượt đọc: 236056

Chương: 4| Full

Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ

Lượt đọc: 216088

Chương: 28| Full

Khi Chiếm Đoạt Hóa Thành Tình Yêu

Lượt đọc: 777403

Chương: 30| Full

Dục Tổng

Lượt đọc: 384235

Chương: 26| Full

Ngủ Rồi Bỏ? Em Đừng Hòng

Lượt đọc: 444793

Chương: 12| Full

Yêu Em Đến Vứt Bỏ Sinh Mệnh

Lượt đọc: 477193

Chương: 14| Full

Xin Ngừng Yêu Em

Lượt đọc: 256699

Chương: 10| Full