Liễu Tàn Dương

Tổng hợp truyện của tác giả Liễu Tàn Dương đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Thần Đao Sát Thủ

Lượt đọc: 226923

Chương: 27| Full

Ma Đao Ca

Lượt đọc: 113260

Chương: 38| Full

Ngũ Phụng Triều Long

Lượt đọc: 70420

Chương: 32| Full

Nhất Tuyệt Bộ

Lượt đọc: 96774

Chương: 29| Full

Mê Tông Tuyệt Đao

Lượt đọc: 33327

Chương: 29| Full

Tam Ma Thám Trảo

Lượt đọc: 54241

Chương: 30| Full

Hắc Bạch Long Kiếm

Lượt đọc: 27937

Chương: 75| Full

Giang Hồ Đoạt Kiếp

Lượt đọc: 23517

Chương: 55| Full

Diêm Vương Thoa

Lượt đọc: 26364

Chương: 30| Full

Đại Sát Tinh

Lượt đọc: 22574

Chương: 62| Full

Câu Hồn

Lượt đọc: 39502

Chương: 22| Full

Giao Thiên Đỉnh

Lượt đọc: 31332

Chương: 27| Full