Sơn Hà Chẩm

Sơn Hà Chẩm

Tác giả: Mặc Thư Bạch

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 149 | Full

Thể loại:

Nguồn: Sưu tầm

Đọc Truyện

Năm Vệ Uẩn mười bốn tuổi, trai tráng toàn gia tử chiến sa trường, cửa nát nhà tan.

Khi đó chỉ có mẫu thân và tân tẩu tử giúp đỡ hắn chèo chống Vệ gia.

Mẫu thân nói tân tẩu tử không dễ dàng gì, vừa mới bái đường đã không còn trượng phu, sau này hắn thành đạt cần phải tìm một mối hôn nhân tốt cho tân tẩu.

Khi đó hắn nói, được!

Đọc Truyện

Thử đọc