Mọi Việc Đều Hợp Chẳng Kiêng Kị Gì!

Mọi Việc Đều Hợp Chẳng Kiêng Kị Gì!

Tác giả: Mộc Mộc Tử

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 89 | Full

Thể loại:

Nguồn: tatachanstories.wordpress

Đọc Truyện

Thời niên thiếu, Thu Hân Nhiên từng sống ba năm ở kinh thành Trường An. Lúc chiến sự ở Tây Bắc nguy cấp, khi trong triều không một ai dám đứng ra dẫn quân ứng cứu, nàng đã tính một quẻ trước mặt toàn bộ văn võ bá quan. Chính quẻ bói này đã khiến Hạ thế tử, một người vốn ốm yếu từ trong bụng mẹ và nhiều năm làm bạn với ấm thuốc, phải lết thân thể bệnh tật dẫn binh ra biên quan đang có chiến sự triền miên.

Bảy năm sau, Thu Hân Nhiên một lần nữa trở về kinh thành Trường An, gặp lại vị thế tử ốm yếu bệnh tật ngày nào, giờ đây chính là Định Bắc Hầu đang khải hoàn hồi kinh. Các sòng bạc trong kinh thành, nhà nào cũng đều mở sòng đánh cược xem Định Bắc Hầu bao giờ sẽ tìm nàng tính sổ.

Mấy hôm sau, quả thật Định Bắc Hầu dẫn theo đám tuỳ tùng đến “viếng thăm” tiệm bói toán nhỏ của nàng.

Thu Hân Nhiên: “Không biết Hầu gia đến đây muốn tính toán cái gì?”

Hạ Tu Ngôn: “Tính nhân duyên!”

Đọc Truyện

Thử đọc