Khó Hiểu Tương Tư, Lòng Hóa Tro Tàn

Khó Hiểu Tương Tư, Lòng Hóa Tro Tàn

Tác giả: Cung Tường Vãn Sự

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 6 | Full

Thể loại:

Nguồn: Phủ Ngưỡng Chi Gian - 俯仰之間

Đọc Truyện

Văn án:

Ta gả cho hắn vào lúc mà hắn nghèo khổ khó khăn nhất, nhưng sau này khi trở về kinh thành, hắn lại đưa đích muội của ta nhập cung.

Ai cũng cho rằng ta là vết nhơ trong cuộc đời hắn, chỉ cần nhìn thấy ta thì giống như nhìn thấy những kẻ đã từng khinh rẻ, nhục mạ hắn.

Nhưng chẳng một ai biết, từ trước đến giờ người mà ta yêu thật ra không phải là hắn.

Đọc Truyện

Thử đọc