Truyện Ngôn Tình

Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả

Lượt đọc: 24850

Chương: 102 | Full

Mọi Việc Đều Hợp Chẳng Kiêng Kị Gì!

Tác giả: Mộc Mộc Tử

Lượt đọc: 8849

Chương: 89 | Full

Hạnh Phúc Tái Sinh

Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn

Lượt đọc: 10017

Chương: 174 | Full

Chỉ Cần Em Thôi

Tác giả: Cửu Đâu Tinh

Lượt đọc: 50157

Chương: 67 | Full

Chơi Độc

Tác giả: Kim Bính

Lượt đọc: 12958

Chương: 96 | Full

Mưa Ở Phía Tây

Tác giả: Tháng Năm Ngải Thảo

Lượt đọc: 133940

Chương: 91 | Full

Tình Đầu Khó Phai

Tác giả: Lục Xu

Lượt đọc: 34769

Chương: 31 | Full

Ngọt Ngào Nho Nhỏ

Tác giả: Trương Tiểu Tố

Lượt đọc: 13482

Chương: 52 | Full

Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh

Tác giả: Dư Lạc Thuần

Lượt đọc: 16267

Chương: 30 | Full

Thoát Khỏi Trái Đất

Tác giả: Điều Văn Hoà Bình

Lượt đọc: 1187

Chương: 113 | Full