Truyện Ngôn Tình

Nằm Trong Lòng Nam Phụ Hắc Liên Hoa Run Lẩy Bẩy

Tác giả: Gia Trấp Ngư Quyển

Chương: 71 | Full

Mỹ Nhân Hoàng Gia

Tác giả: Bạc Yên

Chương: 135 | Full

Ai Đem Ai Là Thật

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Chương: 96 | Full

Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi

Tác giả: Kim Tuyến

Chương: 49 | Full

Ông Chủ Khó Tính

Tác giả: Weetr4n

Chương: 35 | Full

Chi Nhất Vô Nhị

Tác giả: Sơn Thanh Nguyệt Bất Minh

Chương: 33 | Full

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Tác giả: PJH

Chương: 100 | Full

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Tác giả: Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Chương: 40 | Full

Hai Kiếp Đều Là Anh

Tác giả: Tiểu Kết Ngủ Ngày

Chương: 36 | Full

Cuồng Yêu Hỏa Phượng Hoàng

Tác giả: Tứ Nguyệt

Chương: 11 | Full