Truyện Ngôn Tình

Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Tác giả: Duy Khách

Lượt đọc: 20657

Chương: 233 | Full

Anh Chỉ Muốn Em

Tác giả: Nãi Trà Thương Thử

Lượt đọc: 115633

Chương: 101 | Full

Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Tác giả: Giới Mạt

Lượt đọc: 90346

Chương: 561 | Đang ra

Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Tác giả: Phù Đảo

Lượt đọc: 6463

Chương: 181 | Full

Tiến Công Sủng Phi

Tác giả: Thịnh Thế Thanh Ca

Lượt đọc: 26607

Chương: 275 | Full

Công Chúa Thành Vương Phi

Tác giả: Tiếu Dương

Lượt đọc: 30175

Chương: 217 | Full

Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện

Tác giả: Tạng Tụ

Lượt đọc: 28869

Chương: 80 | Full

Trêu Chọc Hôn Nhân

Tác giả: Dạ Tử Sân

Lượt đọc: 63922

Chương: 82 | Full

Chó Hoang Và Xương

Tác giả: Hưu Đồ Thành

Lượt đọc: 13577

Chương: 63 | Full

Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Lượt đọc: 2918

Chương: 162 | Full