Truyện Ngôn Tình

Dược Ngọt

Tác giả: Diệp Tích Ngữ

Chương: 99 | Full

Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Tác giả: Công Tử Văn Tranh

Chương: 102 | Full

Ký Sự Sinh Tồn Chốn Cung Đình

Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Chương: 76 | Full

Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Tác giả: Mai Thảo Cát Tiên

Chương: 57 | Full

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Tác giả: Vân Nhất Nhất

Chương: 109 | Full

Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy

Tác giả: Thúy Hường

Chương: 138 | Full

Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Cùng Ảnh Đế

Tác giả: Cố Tranh

Chương: 89 | Full

Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Tác giả: Cẩn Diên

Chương: 104 | Full

Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa

Tác giả: Phong Không

Chương: 129 | Full

Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Tác giả: Ô Hợp Chi Yến

Chương: 139 | Full