Truyện Ngôn Tình

Lục Tiên Sinh Đêm Nay Không Ăn Thịt

Tác giả: Bạc Hà

Chương: 74 | Full

Cục Cưng Có Chiêu

Tác giả: Vi Lan Tử Mặc

Chương: 126

Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Tác giả: Đinh Mặc

Chương: 237 | Full

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Tác giả: Tiểu Hài Thích Ăn Đường

Chương: 127 | Full

Rể Quý Trời Cho

Tác giả: Quỷ Thượng Nhân

Chương: 50

Khó Ngủ

Tác giả: Hoa Quyển

Chương: 37 | Full

Tiểu Khả Ái Của Tôi

Tác giả: Thiên Trọng Lí

Chương: 92 | Full

Ngọt Khắc Vào Tim

Tác giả: Thời Câm

Chương: 87 | Full

Đừng Tỏ Ra Mạnh Mẽ Với Anh

Tác giả: Hacbach-202 Đọc Truyện Lưu lại

Chương: 31 | Full

Giam Cầm

Tác giả: Mê huyễn cây thuốc phiện

Chương: 44 | Full